Región

Dopravná infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra reflektuje potreby - počas doby železnej opony boli mosty a hraničné prechody na základe slabšieho pohraničného styku rušené a minimalizované. Momentálna situácia bohužiaľ dokazuje, že cesta za nápravou tohto stavu bude ešte dlhá a náročná.

Pred viac ako 100 rokmi trvala cesta električkou z Viedne do Bratislavy len trištvrte hodinu, pričom jazdila po trati dnešného rýchlovlaku S7 pozdĺž Dunaja. Tento čas jazdy sa dodnes nepodarilo prekonať! Železničné spojenia cez Marchegg a Kittsee sú dlhšie, na niektorých úsekoch jednokoľajové a nie sú úplne elektrifikované. Rakúske železnice (ÖBB), Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Železnice Slovenskej republiky teraz spoločne v rámci projektu Twin City Rail plánujú výstavbu trasy Viedeň – Marchegg – Bratislava. Týmto sa cesta vlakom medzi Viedňou a Bratislavou skráti o niekoľko ďalších minút.

Webstránka  ]

Rakúsko a Slovensko majú spoločnú prírodnú hranicu - rieku Moravu. Len ťažko sa dá uveriť tomu, že pred 100 rokmi sa na tejto rieke nachádzalo viac mostov než dnes. S cieľom umožniť výmenu dobytka a tovarov medzi oboma krajinami boli počas habsburskej monarchie vybudované mnohé prechody cez rieku a brody. V najlepšom období (koncom 19. Storočia) tam bolo 5 mostov, 3 kompy a 5 brodov, ktoré však boli počas druhej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch takmer úplne zničené.

Ako jediný sa zachoval železničný most pri Marcheggu, ktorý po dlhú dobu predstavoval jediné spojenie medzi Rakúskom a Slovenskom. Až po páde železnej opony bol v roku 1991 vybudovaný pontónový most medzi Hohenau a Moravským Svätým Jánom, ktorý bol v roku 2004 z prostriedkov programu Interreg/Phare CBC prestavaný na oceľový most. Od roku 1999 premáva aj kompa medzi obcami Angern a Záhorská Ves.

Photo  ]

V septembri 2012 bol otvorený „Most slobody“, ktorého výstavba bola v rokoch 2007 - 2013 podporená z program EU Slovensko - Rakúsko pod projektovým menom Cyklomost II. Cyklistický most, ktorý bol vybudovaný na zvyškoch kamenného mostu pre koče z roku 1771, dnes spája obce Schlosshof a Devínska Nová Ves. Vďaka mostu a živej spolupráci oboch regiónov počet návštevníkov stále rastie - kancelária cestovného ruchu v Devínskej Novej Vsi zaznamenala v roku 2013 nárast o 300 percent!

Webstránka |  Photo  ]

Prechod hranice cez Moravu je od pádu železnej opony predmetom častých diskusií, mediálneho záujmu, spoločných prehlásení a plánovaní. Konkrétne bola analyzovaná realizovateľnosť dvoch lokalít, kde sa nachádzali mosty. V rámci projektu AnzaMost bola podrobne plánovaná lokalita Angern – Záhorská Ves. Avšak lokálna akceptovateľnosť nie je momentálne zaručená. Jediným cestným mostom je a predbežne ostáva most Moravský Svätý Ján – Hohenau. Tento most je však v priemere 40 dní v roku zatvorený v dôsledku povodní. V rámci projektu BBMH bolo analyzované, či je možné a prakticky realizovateľné, aby bol existujúci most vylepšený natoľko, aby prístupové cesty neboli ohrozované povodňami. Nevyhnutné stavebné riešenie je však na základe požiadaviek na ochranu pred povodňami a ochranu prírody veľmi komplikované. Realizácia tohto mosta počas budúceho projektového obdobia (2014 - 2020) je z dnešného pohľadu málo pravdepodobná.

Webstránka |  Photo  ]
veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...