Región

Kultúra

Kultúra spája ľudí a je súčasťou identity. Spoločné korene susedských krajín – Rakúska a Slovenska – sú zrejmé aj v remeslách a tradíciách. Zachovanie kultúrneho dedičstva a prezentácia spoločných tradícií majú prispieť k tomu, aby sa susedia, ktorí boli dlho oddelení, znovu k sebe priblížili.

Vedeli ste, že rakúsky skladateľ Franz Lehár sa narodil v slovenskom Komárne? Alebo že Ludwig van Beethoven napísal Sonátu mesačného svitu v Dolnej Krupej, kde bol často hosťom v kaštieli rodiny Brunsvik? Skladatelia a hudobníci boli pravidelne na cestách vo všetkých častiach Rakúsko-Uhorska, kde hľadali inšpiráciu a kde v koncertných sálach a sídlach mocných uvádzali svoje diela. V projekte Accentus Musicalis sa učitelia a výskumníci postarali o autentický návrat veľkej minulosti, keď so študentmi nacvičili pôvodný spôsob hrania starej hudby. Nechajte sa uniesť do minulosti!

Webstránka |  Photo |  Video  ]

Súčasťou spolupráce podunajských obcí Hainburg a Šamorín je aj starostlivosť o hudobnú tradíciu. Za týmto účelom bol vytvorený spoločný symfonický orchester hudobných škôl v Hainburgu a Šamoríne.

Webstránka |  Photo  ]

Slovensko a Rakúsko spája aj tradícia keramiky. Kto nemá doma – alebo aspoň v domácnosti rodičov alebo starých rodičov – nejaký »klasický kúsok«? Často tieto kúsky pochádzajú od (dnešného) suseda. V rámci projektu Tra-Ker – »Tradícia z hliny, cesty k porozumeniu keramického dedičstva« – sa Etnografické múzeum Viedeň a Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre venujú nielen tradícii z hliny, ale aj súčasným umelcom – žiakom Keramickej školy Stoob až po známeho slovenského umelca Ignaca Bizmayera (*1922). V zriadenom Múzeu v Modre je možné obdivovať mnohé exponáty a dozvedieť sa hodnotné informácie o umení keramiky.

Webstránka |  Photo |  Video |  Download  ]

Kultúrne styky medzi Rakúskom a Slovenskom boli samozrejmosťou do tej doby, než vznikli štátne hranice. Vydajte sa na cestu späť v čase, po stopách obyvateľov dnešného pohraničia s projektom Cross Border Archives.

veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...