Ľudia

Pionierske počiny v oblasti územného a dopravného plánovania

Vedeli ste, že Rakúsko bolo až donedávna pre dopravné plánovanie ostrovom? Ostrovom v tom zmysle, že sa plánovanie realizovalo izolovane len v rámci hraníc vlastného štátu. Už niekoľko desaťročí sa počítačové modely plnili demografickými a štatistickými údajmi, aby bolo možné pomocou komplexných kalkulačných a odhadových metód vypočítať dopravné zaťaženia budúcnosti. Doteraz však nebolo možné získať údaje o hraničnom styku alebo štruktúrované údaje zo susedných štátov. A ak boli tieto údaje k dispozícii, tak neboli kompatibilné s domácimi údajmi. Najmä oblasť Viedne a Bratislavy vykazuje významné cezhraničné toky ľudí dochádzajúcich za prácou, na základe čoho je potrebné zabezpečiť rozsiahle dopravné plánovanie. V rámci slovensko-rakúskej spolupráce boli v tejto oblasti vykonané pionierske počiny.

ERRAM SK-AT je plánovací nástroj pre prihraničné obce na Slovensku, v Rakúsku, Česku a Maďarsku, ktorý pomáha pri výbere vhodnej lokality na rôzne spôsoby užívania. Ak majú byť napríklad naprojektované nové sídliská, model analyzuje kvalitu dopravného spojenia, blízkosť obchodov, zdravotnej starostlivosti a mnohé ďalšie aspekty.

Webstránka  ]

Dopravný model VKM simuluje nielen cestnú dopravu na Slovensku, v Rakúsku, Česku a Maďarsku, ale zobrazuje aj presne podľa cestných poriadkov verejnú dopravu. Tento rozsiahly model môže predpovedať budúce dopravné toky, takže týmto spôsobom je možné odhadovať účinky výstavby dopravnej siete. Obce a prevádzkovatelia verejnej dopravy využívajú takéto modely pri všetkých väčších opatreniach, napr. výstavbe metra vo Viedni alebo vyhotovovaní cestných poriadkov Rakúskych železníc.

Webstránka |  Photo  ]

BRAWISIMO sa stará o dátovú základňu, ktorá je potrebná nielen pre dopravné modely, ale aj pre územné plánovanie vo všeobecnosti. Metóda na zisťovanie mobility jednotlivých domácností, ktorá bola vyhotovená v nemecky hovoriacom prostredí, bude súčasne po prvýkrát realizovaná aj na Slovensku. V minulosti museli byť údaje z rôznych štátov upravené za účelom porovnávania formou prepočtov, avšak teraz je možné získať skutočne jednotnú dátovú krajinu.

Webstránka  ]

Od pádu železnej opony v roku 1989 a vstupe Slovenska do Schengenskej zóny medzi Slovenskom a Rakúskom v roku 2009 neustále narastá cezhraničná doprava. Deliaca čiara, ktorá tu bola takmer 100 rokov, v mysliach ľudí čoraz viac zaniká. Avšak aj dopravné systémy zaznamenali rôzny vývoj a účastníci premávky nepoznajú pravidlá a predpisy susedného štátu. Najnebezpečnejším dopravným prostriedkom v tomto ohľade sú autá. V rámci projektu ROSEMAN experti z oblasti dopravnej bezpečnosti analyzovali najkritickejšie miesta v prihraničných obciach Hohenau, Malacky a Kostolište – čiže napríklad prechody pre chodcov v blízkosti materských škôl a škôl a pri vjazde do obcí - a pomocou stavebných opatrení, napr. semaforov, zúženia vozoviek alebo indikátorov rýchlosti - podstatne zlepšili bezpečnosť. Obce, ktoré chcú optimalizovať svoju dopravnú situáciu, môžu profitovať z know-how vytvoreného počas projektu, ktoré je zadokumentované v Katalógu opatrení pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti.

Webstránka |  Photo |  Download  ]
veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...