Ľudia

Výskum

Región Viedeň - Bratislava obsahuje široké spektrum vysokých škôl a výskumných zariadení. S cieľom zlepšiť výmenu medzi inštitúciami boli v uplynulých rokoch založené a finančne podporené viaceré projekty cezhraničnej spolupráce. Na rozdiel od klasickej podpory výskumu, ktorá je zameraná výhradne na jeho výsledky, boli tieto projekty spolupráce orientované hlavne na budovanie trvalých sietí, na ktorých sa v budúcnosti môžu rozvíjať ďalšie spolupráce.

Vedeli ste, že kovy je možné napeniť? Napenený hliník sa napríklad vďaka svojej ľahkosti a svojim izolačným vlastnostiam teší veľkej obľube v automobilovom priemysle a architektúre. Inovatívne materiály ako je tento sú optimalizované a nachádzajú svoje uplatnenie v mnohých moderných produktoch. V projekte INNOVMAT boli v katalógu informácií o efektívnosti materiálov zhrnuté poznatky o rôznych komponentoch, ich preskúmaní a spracovaní. Databáza expertov obsahuje rozsiahlu sieť odborníkov, ktorí sa zaoberajú jednotlivými materiálmi a technikami.

Webstránka  ]

Inovatívne nápady boli zozbierané aj v projekte SmartNet: V databáze nájdete geniálne vynálezy, od bio plastov z banánových šupiek až po mobil s nulovou spotrebou energie! Zároveň projekt podporuje cielené prepojenia medzi firmami, vzdelávacími inštitúciami a odborníkmi v záujme zvyšovania efektívnosti materiálov. Za týmto účelom boli uvedené do života pilotné projekty, ktoré monitorujú tréneri.

Webstránka |  ]

Moderné výrobné závody a prevádzkovanie zariadení a vozidiel sú však často zdrojom škodlivých látok, ktorým sú ľudia vystavovaní nedobrovoľne a žiaľ aj nevedomky. Škodlivé látky sa do organizmu dostávajú nielen priamo (napr. vdychovaním), ale aj nepriamo prijímaním potravy. V rámci projektu UM-MUKI bolo analyzované zaťaženie životného prostredia škodlivými látkami, ktorému je človek vystavovaný počas svojho života. Za týmto účelom boli porovnávané hodnoty škodlivých látok novorodencov a ich matiek. Výsledkom tohto projektu je brožúra s praktickými tipmi na zníženie zaťaženia životného prostredia škodlivými látkami.

Webstránka |  Download  ]

Technický pokrok síce uľahčuje náš život, avšak rovnako vedie k pohodlnosti. Dôsledkom je potom nedostatok pohybu a nevyrovnaná výživa. Civilizačné ochorenia ako cukrovka sa šíria veľmi rýchlo, vo veľkomestách Európskej únie trpí 8 až 10% obyvateľstva na zvýšenú hladinu cukru v krvi! Okrem zhoršujúcej sa kvality života existuje u diabetikov zvýšené riziko poškodenia genotypu, v dôsledku čoho hrozia vážne následné choroby až po rakovinu. Tomuto trendu je možné zabrániť: v rámci projektu DIAPLANT univerzity z Viedne a Bratislavy spoločne preukázali, že zelená zelenina a rastlinný olej pozitívne ovplyvňujú obnovenie genotypu, vďaka čomu je možné predísť ďalším ochoreniam. Podrobnosti o štúdii a praktické tipy pre každodenný život sú uvedené v článku alebo na internete.

Webstránka |  Download  ]

Aj projekt Cross Border Archives (CrArc) sa zaoberá naším »genotypom« – avšak nie z medicínskeho, ale historického hľadiska: aj vy ste chceli vedieť vždy viac o Vašich predkoch? Mnohé informácie sú ručne zapísané v tzv. matričných knihách, ktoré často viedli farári: narodenia, sobáše, úmrtia. Ďalšie historické dokumenty týkajúce sa vlastníctva pôdy, obchodných aktivít alebo riešenia sporov je možné nájsť v štátnych, regionálnych a obecných archívoch.

Združenie ICARUS, Rakúsky štátny archív, sieť pre históriu Dolného Rakúska ako aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnili vybrané informácie spoločne v online databáze. Dokumenty, ktoré boli doteraz k nahliadnutiu len v archívoch priamo na mieste alebo čiastočne boli v dôsledku ich stavu neprístupné, môžu teraz analyzovať vedci ako aj laici so záujmom o históriu.

Najstarším dokumentom je listina zo Stavovského archívu Dolného Rakúska z roku 1246: »Konrad von Bergau predáva Konradovi von Himberg-Ebersdorf dlhy voči (cisárovi) Ebersdorfovi a poskytuje mu Ulricha von Haßbach ako ručiteľa.« Slovenské hospodárske protokoly obsahujú daňové záznamy, inventár majetku bratstiev, úhrady ako aj zmluvy z rokov 1364 – 1538. Najnovšie dokumenty pochádzajú z 20. storočia.

Webstránka |  Photo  ]
veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...