Ľudia

Od materskej školy až po odborné vzdelávanie

Zamatová revolúcia, ktorá katapultovala Rakúsko a Slovensko do stredu Európy, sa odohrala pred viac ako štvrťstoročím. Kým dospelí majú ešte stále problém prispôsobiť sa zmenenej situácii, deti a mládež vyrástli už v regióne bez hraníc. Mladá generácia je zvedavá, nebojí sa a nemá žiadne predsudky voči údajným cudzincom. Projekty, ktorých cieľom je spájanie detí a mládeže spoza hraníc, významne prispievajú k približovaniu susedov Rakúska a Slovenska.

V rámci projektov IB-KE a IBKSP vznikli partnerstvá medzi cca. 90 materskými školami a 60 základnými školami v Bratislave, Viedni a v Dolnom Rakúsku. Rakúske deti sa učia slovenčinu, slovenské deti sa učia po nemecky. Vzájomné návštevy a hry prehlbujú vzťahy medzi štátmi.

Webstránka |  Video |  Download  ]

V rámci projektu EdTWIN boli vytvorené partnerstvá medzi školami vo Viedni a Bratislave. Počas jazykových kurzov boli žiaci pripravovaní na program, následne mohli získané jazykové a interkultúrne schopnosti preukázať v hádankových súťažiach alebo v rámci viactýždňových praktík v susednom štáte.

Webstránka |  Photo |  Download  ]

Duálne odborné vzdelávanie je v Rakúsku úspešným modelom. Aj na Slovensku existuje záujem o uplatňovanie tohto modelu vzdelávania. V rámci projektu EdTRANS bolo duálne odborné vzdelávanie v oblastiach ovocinárstva, vinárstva a záhradníctva a v oblasti elektrotechniky povýšené na cezhraničnú úroveň. Pritom sa jazykové vzdelávanie nerealizuje osobitne, ale podľa moderných metód v rámci odborného vyučovania. Absolventi tohto vzdelávania budú môcť rovnako pôsobiť v Rakúsku aj na Slovensku, takže sa pre nich otvára oveľa väčší pracovný trh.

Webstránka |  Photo  ]

Témou minimalizácie odpadov sa zaoberajú žiaci v Burgenlande a na Slovensku v rámci projektu LAKO 2. Pod odborným vedením Združenia odpadového hospodárstva Burgenlandu a Združenia obcí z hornej časti Žitného ostrova vyvíjajú žiaci v školách z oboch regiónov konkrétne projekty na minimalizáciu odpadov - počas súťaže budú ocenené najlepšie nápady. Zároveň by mali žiaci získané poznatky odovzdať ďalej rodičom a kamarátom

Webstránka |  Photo  ]

Letné tábory s vyznamenaním: Projekt EXREN je výborným príkladom, ako možno motivovať mladistvých, aby uvažovali o práci v oblasti obnoviteľných energií.

veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...