Ľudia

Úspory energie a ochrana zdrojov

Človek so všetkými svojimi vynálezmi a výdobytkami míňa viac energetických zdrojov, než je možné v primeranom čase dodatočne získať. Medzičasom sa však  povedomie v hlavách spotrebiteľov pre túto tému zvyšuje a firmy a jednotlivci súkromné osoby začínajú premýšľať nad technológiami, ktoré sú s ohľadom na energetické zdroje úsporné.

Tým vzniká nové hospodárske odvetvie, ktoré potrebuje odborníkov a nápady. V rámci projektu EXREN zorganizovali Energiepark Bruck/Leitha, Energetické centrum Bratislava a Slovenské združenie fotovoltaického priemyslu letné tábory pre mládež vo veku 12 až 16 rokov. Pri zapojení závodov a na základe konkrétnych projektových nápadov boli účastníkom predstavené povolania v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií. Účastníci tak získali perspektívu povolania, ktoré ponúka možnosť uplatnenia aj vo vidieckych oblastiach. Letný tábor „Energy Busters“ dokonca získal ocenenie rakúskej komisie UNESCO v rámci Programu "Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj".

Webstránka |  Photo |  Video  ]

Veľký potenciál úspory energií existuje aj pri budovách. Projekt REACT sa venuje téme budov s nulovou alebo plusovou spotrebou energie. Špeciálne vyškolení poradcovia ponúkajú tipy pre novú výstavbu a rekonštrukciu domov. Kto má záujem o kurz energetického poradcu, chce využiť toto poradenstvo alebo má vo všeobecnosti záujem o nové technológie a ich vhodnosť pre budovy s nulovou alebo plusovou potrebou energie (bio a recyklovateľné oleje, nové stavebné materiály, kolektory zemského tepla), nájde viac informácií aj na internete.

Webstránka  ]

Think global - act local!  Projekt BeFoRe sa venuje utváraniu vhodného životného prostredia pre deti a dospelých. V dvoch pilotných regiónoch boli spísané, vyvinuté, prediskutované a otestované metódy pre udržateľný rozvoj šetrný k životnému prostrediu - používať ich budú učitelia ale aj zastupitelia obcí. Príručky si môžete stiahnuť z internetu. Upozornenie: oba dokumenty sa líšia, pretože podmienky v oboch krajinách nie sú rovnaké.

Webstránka |  Download  ]

Ďalšie akcie, ktorých hlavnou cieľovou skupinou sú deti, nájdete pod projektom LAKO 2: Pod vedením expertov školské triedy vymýšľajú stratégie na prevenciu znečistenia odpadmi.

veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...